Organisation träningsgrupper

Varje träningsgrupp har ansvar för att sköta ett antal uppgifter och hur dessa fördelas bland ledare och föräldrar bestäms inom varje grupp. Ju fler som hjälps åt, desto bättre och roligare!

Grundläggande i Habo Wolley är att vi vill vara så många vuxna ledare som möjligt i träningsgrupperna och att vi utöver detta även vill ge möjlighet för våra ungdomar att vara med som Unga ledare i träningsgrupperna. De Unga ledarna utgör utmärkta förebilder för de yngre barnen. 

Mer utförlig beskrivning av hur Habo Wolley arbetar med barn och ungdomar kan du läsa om på www.volleybompa.se.

Om du har frågor så är du välkommen att kontakta Martin Joelsson som är samordnare för Barn- & Ungdomssektionen i styrelsen, 0705-247223.

Här är en översiktlig beskrivning av vilka uppgifter som behöver skötas inom träningsgrupperna:

Tränare
Varje träningsgrupp bör bestå av:

– 1-3 huvudtränare (ansvar för träningsplanering)
– Lagtränare (riktmärke är att det ska finnas 1 ledare per 4 barn)
– Unga ledare som är 3-4 år äldre än barnen i träningsgruppen

Alla som ska vara ledare får möjlighet att genomgå tränarutbildningar i klubbens regi.

Administrativa funktioner
Följande funktioner har varje lag ansvar för att se till att det fungerar:

– Närvaroregistrering via IdrottOnline
– Anmälan till och reseplanering för cuper på bortaplan
– Planering och genomförande av egna cuper för åldersklassen
– Medverka i planering av resor som 3-kungaslaget och Mikasa Challenge
– Samordning av funktionärer (kiosk, entré och bollrullare till Elitseriematcher)
– Ta hand om material till träningsgruppen (matchställ, bollar, medicinväska)
– Webbredaktör för träningsgruppen (nyheter på www.habowolley.se och Facebook)
– Egen lagkassa (NewBody, Sponsorer)
– Representant toapappersgruppen
– Fika till Unga ledare (och mentorskap)