Röda tråden

Här beskrivs kortfattat hur föreningens barn- & ungdomsverksamhet ska fungera i olika åldersklasser.

Vi vill vara en ledande förening inom svensk volleyboll och svensk idrott avseende barn- och ungdomsverksamhet.

Vi arbetar ständigt med att utveckla vår modell för denna verksamhet och under åren 2014-2017 gjordes detta även inom ramen för projektet Volleybompa – en bra start med finansiering av Allmänna Arvsfonden.

 

Verksamhetsidé

Habo Wolley’s barn- & ungdomsverksamhet omfattar föreningsmedlemmar till och med det år de fyller 21 år. Barn- & ungdomsverksamhetens huvudsyften är att:
.
 • Ha kul
 • Bidra till ungdomarnas samhällsfostran
 • Utveckla framtida spelare och ledare inom volleyboll
Habo Wolley skall vara en förening som det är kul att engagera sig i både som förälder, ungdom och ledare. Ju fler vi är som engagerar oss desto roligare blir det.
.
.
Verksamhetsplan
Grundregeln är att alla barn och ungdomar ska tillhöra en träningsgrupp i sin egen åldersklass, men eftersom vi försöker använda oss av individanpassad träning för varje spelare så är vi flexibla när det gäller vilken grupp olika barn kan tillhöra.
Föreningens grundidé för respektive åldersgrupp i verksamheten är:
.
Barn (3-5 år) Volleybompa
 • Utbilda och involvera föräldrar som ledare
 • Omväxlande och roliga träningspass
 • En träning per vecka
 • Föräldrar är med på träningarna ombytta
 • Pojkar och flickor tränar gemensamt

 

Barn (6-10 år) Kidsvolley & Fyrmanna
 • Utbilda och involvera föräldrar som ledare
 • Omväxlande och roliga träningspass
 • En ordinarie träning per vecka
 • Möjlighet att spela skolvolley en till två gånger per vecka
 • Träningsgrupper med två årskullar gemensamt
 • Pojkar och flickor tränar gemensamt
Ungdom (11-16 år) Fyrmanna, U16
 • Utbilda och involvera föräldrar som ledare
 • Omväxlande och roliga träningspass
 • Träning två till fyra gånger per vecka
 • Åldersblandade träningsgrupper med två-tre årskullar gemensamt
 • Toppning av lag kan förekomma i U16 SM-kval och SM-slutspel
 • Pojkar och flickor tränar gemensamt så länge det fungerar bra i gruppen
 • Erbjuda spelare att vara med som Unga ledare för yngre lag
Junior (17+ år) (U18, U20, U23)
 • Erbjuda föräldrar tränarutbildning eller ledaruppdrag
 • Omväxlande och roliga träningspass
 • Träning två-fem gånger per vecka
 • Toppning av lag inför SM-kval och SM-slutspel i U18, U20 och U23
 • Alla ungdomar ska få speltid i något lag
 • Satsning på både pojkar och flickor i Habo Wolley
 • Våra spelare ska utbildas till välutbildade volleybollspelare
 • Våra spelare ska lära sig att ta ledarroller i föreningen
Skolvolley (Årskurs 3-9)
 • Få många att prova på volleyboll
 • Omväxlande och roliga träningspass i anslutning till skoltid
 • Träning en eller två tillfällen per vecka i anslutning till skoltid
 • Målet är att rekrytera till alla klubbens ordinarie lag
 • Komplement till klubbens ordinarie verksamhet där även de som annars inte spelar volleyboll är välkomna att vara med