HW-fonden

Vad är HW-fonden?

För oss i Habo Wolley är det viktigt att alla ska ha möjlighet att delta i och känna gemenskap i vår verksamhet, oavsett ekonomiska förutsättningar. Om den ekonomiska situationen i familjen är ett hinder för att barnet ska ha möjlighet att delta i vår verksamhet finns möjligheten att ansöka om ekonomiskt bidrag.

HW-fonden är skapad för att stödja de medlemmar vars ekonomiska situation för tillfället inte klarar av de extra utgifter som volleybollen medför. Vi tar emot ansökningar som rör bidrag till träningsavgift, turneringsavgifter samt utrustning.

 

Vem kan ansöka?

Du som söker bidrag ur fonden måste vara vårdnadshavare till ett barn/ungdom som antingen är eller vill bli aktiv inom Habo Wolley.

 

Hur ansöker jag?

För att ansöka om bidrag fyller du i ansökningsformuläret som du hittar här.

Alla inskickade uppgifter behandlas varsamt och kommer inte att spridas vidare.

 

Stort tack till ”Ullmaxfonden” och ”Lions Club Habo” som har hjälp oss med ett startkapital till fonden.

Vid frågor, vänligen kontakta Anders Ströberg, anders.stroberg@gmail.com, 0732-000496