Laddar evenemang

« Alla evenemang

 • Evenemanget har varit.

Årsmöte Habo Wolley

juni 17 @ 18:30 - 20:00

Alla medlemmar i Habo Wolley är välkomna på årsmöte.

Plats: Missionskyrkan i Habo
Datum: Måndag 17 juni 2019
Tid: 18.30-20.00

Alla som kommer bjuds på fika.

/Styrelsen

 

DAGORDNING

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av föredragningslista.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 6. Verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse
  1. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
  2. Styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- & räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets- & räkenskapsåret.
 11. Val av
  1. Föreningens ordförande väljs för en tid av ett år;
  2. Ledamöter i styrelsen väljs på två år. Första gången val äger rum ska dock hälften av ledamöterna väljas för ett år;
  3. En eller två revisorer för en tid av ett år;
  4. Tre ledamöter till valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande.
 12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 13. Övriga frågor.

Detaljer

Datum:
juni 17
Tid:
18:30 - 20:00
Evenemangskategori:

Arrangör

Habo Wolley