Integration

Habo Wolley bidrar aktivt till integration för nyanlända flyktingar sedan hösten 2015. Vi vill möjliggöra för alla som vill att göra en insats att bidra med en liten eller stor insats. 

Satsningen har de senaste åren fått stöd från olika aktörer under de senaste åren, bland annat Smålandsidrotten, Jerringfonden, Rotary, Länsförsäkringar Skaraborg och Erikshjälpen.

Inga avgifter för nyanlända flyktingar

Vi vill få med så många som möjligt av de nyanlända i våra ordinarie träningsgrupper och deltagande för nyanlända flyktingar i vår verksamhet är helt kostnadsfri. Vid behov förstärks våra träningsgrupper med extra tränar- & ledarresurser. Vi vill gärna samverka med andra initiativ i Habo och tanken är att alla som vill att göra en insats att göra detta.

Flyktingar som vill vara med i vår verksamhet undantas att betala träningsavgift för att vara med i föreningens verksamheter. Vi har medel från annat håll för att bekosta detta.

Volleyboll för nyanlända flyktingungdomar

Abudy Sultan är särskilt engagerad som ledare i projektet för den del av projektet som särskilt riktar sig mot ungdomar i åldern 15-20 år. Detta är en grupp som vi gör en extra satsning på och denna synkar åldersmässigt med vår ordinarie träningsgrupp P00-04.

Alla ungdomar är även välkomna att vara med i våra ordinarie träningsgrupper för respektive ålder.

Träningstid 

  • Fredagar 18.00-19.30, C-hallen, Habo Sporthall (alla nyanlända ungdomar är välkomna)

Kontakter
– Abudy Sultan, 0735-701364, abudy12@hotmail.se
– Jens Persson, 0709-740574, jens.pm.persson@gmail.com

Volleyboll för nyanlända vuxna

Vi ska också göra en satsning på att få med vuxna nyanlända på Vuxenvolleyn som är en social knutpunkt för föräldrar och ledare utan volleybollbakgrund där de träffas och spelar volleyboll varje

Träningstid

  • Måndagar 20.30-22.00, C-hallen (alla över 18 år är välkomna)

Kontakter
– Salome Alnervik, 0704-482268, salomealnervik@hotmail.com 

 

Bogserlinan (start november 2017)

Habo Wolley har drivit ett projekt tillsammans med Allmänna Arvsfonden, Bogserlinan som sträckte sig från november 2017 till november 2020. Projektet syftar till att möjliggöra för nyanlända barn, ungdomar och deras föräldrar att bli delaktiga i föreningslivet på samma villkor som de med svensk bakgrund. Målet är att ta fram en modell för hur föreningar bäst når ut till målgruppen och hur de inkluderas i en föreningsverksamhet.

I Bogserlinan jobbar vi med att utveckla tre delar av vår verksamhet; den uppsökande verksamheten, den välkomnande verksamheten samt den engagerande verksamheten. Vi undersöker vad vi kan göra för att minska trösklarna in i föreningslivet och för att i slutändan få målgruppen att själva engagera sig ideellt.

Nyckeln i projektet är ett faddertänk där nya medlemmar paras ihop med redan etablerade medlemmar för att på så sätt underlätta steget in i föreningslivet. Vad faddrarna kan tänkas göra är att vara med en adept på en elitseriematch där man tillsammans hjälps åt att sätta upp sponsorsskyltar, sköta kassa eller kiosk etc. Andra tillfällen kan till exempel vara att ta med en adept till en träning eller att tillsammans vara unga ledare. Fadderskapet till adepten ska i sin tur leda till att adepten tar eget ansvar som ledare i Habo Wolley.

Mer information hittar du på www.bogserlinan.se

– Elias Andreasson, 0762-010627, elias.andreasson@bogserlinan.se

– Jens Persson, 0709-740574, jens.pm.persson@gmail.com

.
Länsförsäkringar Skaraborg är partner i projektet och bidrar till att vi kan göra fler aktiviteter för integration.
.
.
.

Övrigt

Lots till andra idrottsföreningar
De som vill börja med någon annan idrott ska vi försöka lotsa till andra föreningar. Vi vill gärna samarbeta med övriga föreningar i Habo för att hjälpa alla att hitta till rätt förening och träningsgrupp.

Familjeevent i samband med elitseriematcher
Utöver detta vill vi skapa sociala möten mellan nyanlända, svenskar och även mer etablerade invandrare som varit här några år. Bland annat vill vi då bjuda in till elitmatch där vi träffas före match och umgås.

.

UnknownVill du vara med och bidra i integrationsarbetet?
Det här blir vad våra medlemmar och andra som vill engagera sig vill göra av det. Alla som vill vara med och driva eller vara del av någon aktivitet är välkomna.
Om du vill vara med på något sätt och bidra – gå med i vår Facebookgrupp där det mesta av kommunikationen sker (klicka här).

 

Läs mer om vårt arbete med integration:

Om du har några funderingar om detta eller vill engagera dig – kontakta någon av oss:

Jens Ottosson, 0708-986606, jens@miljostrategen.se
Jan-Anders Haag, 0730-551034, ordforande@habowolley.se