Allergipolicy

Antagen av styrelsen 2014-09-29

Policyn som pdf: Allergipolicy, fastställd 2014-09-29

ALLERGIPOLICY

 

INLEDNING

 

Föreningsverksamheten är uppbyggd på ideell bas och arbetar för

gemenskap, kamratskap och personlig/individuell utveckling. För oss är det viktigt att våra barn och ungdomar utvecklas både idrottsligt och socialt.

 

En förutsättning för att kunna delta i klubbens aktiviteter är att inte utsättas för allergiframkallande substanser av allvarlig karaktär t.ex. nötter och jordnötter.

 

 

FÖLJANDE GÄLLER FÖR VERKSAMHET INOM HABO WOLLEY

 

Förbud mot ”rena/hela” nötter och jordnötter

 

Inga former av nötter inklusive jordnötter får förekomma på Habo Wolleys träningar, cuper och andra sammankomster. Det inkluderar alla former av nötter, “rena” nötter, “hela” nötter t.ex. i bröd, bakverk, godis-/energi-bars.

 

Spår av nötter

Godis och mat med mera som kan innehålla spår av nötter utgör ju i princip inget problem vid luftburen allergi utan kan vara ett problem om man äter det. Godis och mat som kan innehålla spår av nötter/jordnötter bör vara tillåtet i samband med klubbens arrangemang.

 

Information om policyn

Alla ledare och föräldrar ska informeras om att policyn finns och om anledningen till varför den finns.

Det är ledarens ansvar att informera arrangörer vid cuper eller sammandrag så att de kan se till att det inte förekommer nötter/jordnötter i hallen. Om det inte följs kan det innebära att spelare med sådan allergi inte kan delta.

 

Instruktioner/utbildning av ledare

Ledare som har barn i sina grupper med den här typen av allergier ska få lämplig instruktion/utbilning. Det är särskilt viktigt att det sker tillsammans med aktuella föräldrar då det kan skilja på:

  • hur pass allvarliga reaktioner som sker,
  • när man ska agera, och
  • hur man ska agera etc.

 

Denna instruktion/utbilning ska även omfatta var medicinen förvaras och hur den används.