Ekonomiska riktlinjer

Riktlinjerna är antagna senast av styrelsen i Habo Wolley 2021-12-02

Ekonomiska riktlinjer

Habo Wolley har som princip att varje del av verksamheten ska finansiera sig på egen hand. Detta innebär att föreningens elitverksamhet ska bära sina kostnader genom exempelvis intäkter för sponsring och inträden på elitmatcher. Ungdomsverksamheten ska bära sina kostnader genom medlemsavgifter, klubbarbeten och aktivitetsbidrag. Givetvis är vi en förening som ska hjälpas åt med gemensamma kostnader, men detta är ändå en viktig generell princip som gäller för styrelsen.

Cuper och resor      

  • Vid deltagande på cuper betalar ungdomarna själva för lagavgift, resa, mat & logi (undantag är SM-kval och SM-slutspel då föreningen bekostar lagavgift).
  • Vid ungdomslagsresor samt herrlag i division 2/3 delar alla som åker med på bensinkostnader. Kostnaden beräknas efter ersättning på 18,50 kr per mil till den som kör bilen.
  • Reskostnader för Elit herr, Damer och Herrlag div 1 bekostas av klubbkassan med en ersättning på 18,50 kr per mil till den som kör bilen.

Landslagsläger

  • Vid deltagande på utvecklingsläger eller landslagsläger dit spelare kallas av RTC eller RIG kan spelare ansöka om att få halva deltagaravgiften betald.

Ungdomstränare

  • Föreningens barn- och ungdomsledare får fritt inträde till elitmatcherna och en profilprodukt per säsong.
  • Barn- & ungdomstränare som utbildar eller fortbildar sig i ledarskapet kan i samråd med klubben få deltagaravgifter till utbildningarna subventionerade eller betalda.
  • Föreningen betalar för mat och logi på turneringar för tränare som inte är med som föräldrar.

Kostnadsersättning för utlägg för föreningen

Domarersättning i division 2 och 3 (2021-22)

  • Vi tillsätter egna utbildade distriktsdomare för division 2 och division 3. De som är utbildade domare får en ersättning från klubben á 450 kr/match (både förste- och andredomaren). Detta redovisas på den här här blanketten (klicka här)
  • Fyll i blanketten digitalt eller skriv ut och fyll i manuellt. Maila sedan blanketten till kassor@habowolley.se eller skriv ut och skicka till följande adress: Habo Wolley, Box 180, 566 24 Habo