Ekonomiska riktlinjer

Riktlinjerna är antagna senast vid Styrelsemöte i Habo Wolley 2016-11-07

Ekonomiska riktlinjer

Habo Wolley har som princip att varje del av verksamheten ska finansiera sig på egen hand. Detta innebär att föreningens elitverksamhet ska bära sina kostnader genom exempelvis intäkter för sponsring och inträden på elitmatcher. Ungdomsverksamheten ska bära sina kostnader genom medlemsavgifter, klubbarbeten och aktivitetsbidrag. Givetvis är vi en förening som ska hjälpas åt med gemensamma kostnader, men detta är ändå en viktig generell princip som gäller för styrelsen.

 

Cuper och resor      

– Vid deltagande på turneringar betalar ungdomarna själva för deltagaravgift, resa, mat och logi (undantag är SM-kval och SM-slutspel då föreningen bekostar deltagaravgift).

– Vid ungdomslagens resor delar alla barn som åker med på bensinkostnader. Kostnaden beräknas i förväg efter ersättningsbelopp på 15 kr per mil till den som kör bilen.

 

Landslagsläger
– Vid deltagande på utvecklingsläger dit spelare kallas av RTC eller RIG kan spelare ansöka om att få halva deltagaravgiften betald.

 

Ungdomstränare
– Föreningens barn- och ungdomsledare får normalt subventionerat inträde till elitmatcherna och en profilprodukt per säsong.

– Barn- och ungdomstränare som utbildar eller fortbildar sig i ledarskapet kan i samråd med klubben få deltagaravgifter till utbildningarna subventionerade

– Föreningen betalar för mat och logi på turneringar för tränare som inte är med som föräldrar.

 

Kostnadsersättning för utlägg för föreningen
Om du har gjort ett utlägg och har rätt till kostnadsersättning så ska du ladda ner blankett för detta här: KostnadsredovisningHW.

Domarersättning i division 2 (2021-22)

Vi tillsätter egna utbildade distriktsdomare för division 2 sammandrag under säsongen. de som är utbildade domare får en ersättning från klubben á 450 kr/match (både förste- och andredomaren). Detta redovisas här (klicka här)

Fyll i blanketten digitalt eller skriv ut och fyll i manuellt. Maila sedan blanketten till kassor@habowolley.se eller skicka till följande adress:

Habo Wolley
Kassör
Box 180
566 24 Habo