RF SISU Småland

RF SISU Småland

Utbildningar och utvecklingsprocesser arrangerar vi tillsammans med RF SISU Småland, som är idrottens utbildningsorganisation och verksamheten utgår från idrottens behov av utveckling.

I utbildnings- och utvecklingsprocesser är folkbildningen stommen i verksamheten, som också inrymmer ett omfattande kurs- och konferensprogram. Vi ger också råd och stöd i verksamhets- och anläggningsutveckling, kan förmedla bidrag och projektstöd m.m. Dessutom finns SISU Idrottsböcker, som utvecklar studiematerial och idrottsböcker tillsammans med idrotten.

Läs mer på: https://www.rfsisu.se/smaland