Styrelse

Styrelsen 2021 / 22

Jan-Anders Haag
Ordförande
0730 – 55 10 34
ordforande@habowolley.se

Fredrik Hult
Kassör
0734 – 18 80 97
kassor@habowolley.se

Jens Ottosson
Vice ordförande och Sponsoransvarig
0708 – 98 66 06
sponsor@habowolley.se

William Lind
Damlag och Integration
0730-960022
willelind95@gmail.com

Martin Joelsson
Barn & Ungdom
0705-247223
ungdom@habowolley.se

Anders Ströberg
Barn & Ungdom
anders.stroberg@habokommun.se

 

ÖVRIGA KONTAKTPERSONER I KLUBBEN:

Jasmin Jusić
Webbansvarig
webmaster@habowolley.se