Styrelse

Jan-Anders Haag
Ordförande
0730 – 55 10 34
jah@teamsportia.se

Fredrik Hult
Kassör
0734 – 18 80 97
kassor@habowolley.se

Niclas Nordström
Sekreterare
0736 – 32 57 05
info@habowolley.se

Jens Ottosson
Sponsor
0708 – 98 66 06
sponsor@habowolley.se

Per Åkerstedt
Sportgruppen Elit (ej med i styrelsen)
0702 – 001767

Birgitta Karlsson
Damlag
0739-812348

Arvid Haag
Eventansvarig
0701 – 49 55 67
event@habowolley.se

Martin Joelsson
Barn & Ungdom
0705-247223
ungdom@habowolley.se

John Kilefors
Barn & Ungdom
john@kilefors.se 

Anders Ströberg
Barn & Ungdom
anders.stroberg@habokommun.se

ÖVRIGA KONTAKTPERSONER KLUBBEN

Jasmin Jusić
Webbansvarig
0700 – 73 77 80
webmaster@habowolley.se