Medlemsavgift

Medlemsavgift och träningsavgift 2021-22

Aktiva medlemmar ska betala medlemsavgift + träningsavgift. Om flera i en familj vill vara medlemmar kan man lösa familjemedlemskap, vilket gör att totalkostnaden per person blir lägre.

Medlemsavgift: 450 kr
Medlem Familj: 800 kr

Medlemsavgift och träningsavgift betalas in på Habo Wolleys bg. 5042-8556.
Uppge alltid Träningsgrupp, Namn, e-post, adress och födelsedata (ex. PF05-06, Sigge Ahl, sigge@hotmail.com, Volleygränd 1, 566 31 Habo, 050127).

VolleyBompa (födda 2016-2018) = Medlemsavgift = 450 kr
Ingen träningsavgift. Medlemsavgift eller Familjemedlem räcker.

Kidsvolley/Fyrmanna (födda 2012-2015) = 800 kr
Träningsavgift 350 kr + medlemsavgift

Fyrmanna/U17 (födda 2006-2011) = 900 kr
Träningsavgift 450 kr + medlemsavgift

U18/U20/Senior (födda 2005 och äldre) = 1100 kr
Träningsavgift 650 kr + medlemsavgift

Vuxenvolley (motionärer, ej licenserade) = Medlemsavgift = 450 kr
Ingen träningsavgift. Medlemsavgift eller Familjemedlem räcker.
Detta gäller även för Habospelare som går på RIG (enbart medlemsavgift).

Medlemsförmåner är bland annat reducerat pris på entré till Elitseriematcher och erbjudanden från klubbens sponsorer.

Licens och licensförsäkring
I träningsavgift ingår tävlingslicens och licensförsäkring. För att spela cuper krävs tävlingslicens. Läs mer om försäkringen och gör skadeanmälan här!

Avgifterna betalas per säsong och inte kalenderår. Som ny får du prova på tre gånger innan du bestämmer dig för om du vill bli medlem. Om man enbart är med på Skolvolley så betalar man enbart medlemsavgift.

Ny medlem? Här är välkomstfolder på olika språk!

Svenska: Välkomstfolder Habo Wolley 2021-2022
Dari: DAR_Välkomstfolder-Habo-Wolley
Arabiska: ARA_Välkomstfolder-Habo-Wolley