Årsmöte måndag 15 juni 2015

Alla medlemmar i Habo Wolley är välkomna på årsmöte.

 

Plats: Missionskyrkan i Habo, SMU-delen

Datum: Måndag 15 juni 2015

Tid: 18.30-20.00

 

Alla som kommer bjuds på fika.

 

1. Årsmötets öppnande

2. Årsmötets utlysning

3. Dagordningens godkännande

4. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

5. Val av protokolljusterare

6. Verksamhetsberättelse och kassaredogörelse

7. Revisionsberättelse

8. Styrelsens ansvarsfrihet

9. Beslut om medlemsavgifter 2015/2016

10. Budget för verksamhetsåret 2015/2016

11. Val av styrelse

a. Val av ordförande

b. Val av vice ordförande

c. Val av övriga ledamöter

12. Val av revisorer verksamhetsåret 2015/2016

13. Val av valberedning

14. Val av firmatecknare

15. Behandlingen av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

a. Förslag till ändring av föreningens stadgar

16. Övriga frågor

a. Utdelning av priser

b. Avtackning

17. Mötets avslutande