Bogserlinan – nytt Arvsfondsprojekt i Habo Wolley!

Habo Wolley har fått beviljat stöd för ett nytt Arvsfondsprojekt som går under namnet ”Bogserlinan”.

Projektet syftar till att möjliggöra för nyanlända barn, ungdomar och deras föräldrar att bli delaktiga i föreningslivet på samma villkor som de med svensk bakgrund. Målet är ta fram en modell för hur föreningar bäst når ut till målgruppen och inkluderas i föreningsverksamhet.

Primär målgrupp är nyanlända barn och ungdomar, samt deras föräldrar.

Projektet vill genom utvecklad fadderverksamhet på olika nivåer skapa förutsättningar för barn och föräldrar att vara med och utveckla både sig själva och andra i klubben. Det anordnas fler sociala träffpunkter kring den ordinarie verksamheten. Unga ledare utbildas inom målgruppen.

Projektet ska ta fram utbildningsstegar för fortsatt föreningsengagemang vilket kan innebära positioner som tränare, tävlingsledare, funktionär, styrelsemedlem, administratör eller vaktmästare.

Projektet lever vidare genom att den modell som utvecklas inom projektet bli en del av ordinarie verksamhet samt sprids till andra föreningar genom Region Jönköpings län och Smålandsidrotten.

Arbetet med att tillsätta en organisation för projektet startar upp inom kort. Habo Wolley har fått stöd med 875 160 kr för Bogserlinan. Läs mer på Arvsfondens hemsida.

Vårt tidigare projekt ”Volleybompa – en bra start” löpte ut i somras och detta projekt lever vidare inom svensk idrott där fler och fler klubbar anammar konceptet.

Frågor om Bogserlinan?

Jan-Anders Haag
Ordförande Habo Wolley
0730-551034