Habo Wolley får medel från Arvsfonden för att utveckla barnidrotten!

Habo Wolley har under de senaste åren haft en inom svensk volleyboll unik utveckling av barn- och ungdomsverksamheten med en tredubblad verksamhet på tre år. Nu ges möjlighet att ta ytterligare stora steg för att utveckla detta.

Under mer än halva föregående säsong har ett stort arbete lagts inom Habo Wolley på en ansökan hos Allmänna Arvsfonden om ett projekt som sträcker sig över tre år med syfte att utveckla barn och ungdomsverksamheten inom ramen för klubbens vision.
Projektet heter ”VolleyBompa – en bra start” och ansökan beviljades av Arvsfonden i början av sommaren. Allmänna Arvsfonden kommer att finansiera projektet i sin helhet. Det innebär att klubben ges möjlighet att deltidsanställa ett antal personer.

arv_banner_120x300Syftet med projektet, som utgår från klubbens vision, är i huvudsak följande.

  1. Att utveckla den egna verksamheten både vad det gäller tidig start och tidig ledarrekrytering.
  2. Att utveckla vår interna ledarutbildning i flera steg.
  3. Starta upp ett nytt koncept som går under arbetsnamnet unga ledare.
  4. Skapa manualer för de olika delarna i vår ungdomsverksamhet och ledarutveckling.
  5. Hjälpa andra klubbar att starta upp eller utveckla sin verksamhet utifrån samma koncept i samverkan med Volleybollförbundet
  6. Ge andra idrotter möjlighet att dra nytta av våra erfarenheter i projektet, i samverkan med Sisu och Smålandsidrotten.

Vi tror och hoppas att detta kommer att lyfta barn- och ungdomsverksamheten inte bara i vår förening utan att svensk volleyboll i stort ska kunna dra nytta av detta!

Vill du veta mer om projektet så är du välkommen att kontakta oss!

Jan-Anders Haag, Ordförande, 0730-551034
Arvid Haag, Projektledare, 0701-495567