HW-fonden

I vårt arvsfondsprojekt ”Bogserlinan” bygger vi en modell för hur man som ideell förening kan jobba med integration. Vi undersöker olika sätt att, med hjälp av föreningslivet, integrera människor för att i slutet av projekttiden redovisa arbetet med en manual som ska finnas tillgänglig för alla föreningar som vill ta del av den.

För oss är det viktigt att den ekonomiska situationen inte hindrar våra medlemmar och blivande medlemmar från att delta i vår verksamhet. Därför kommer vi till hösten att lansera ”HW-fonden” där man kan ansöka om ekonomiskt stöd för tränings/turneringsavgifter samt utrustning. Mer information kommer i Augusti.

Vi vill även passa på att säga tack till Ullmaxfonden och Lions Club Habo som har hjälpt oss med ett startkapital till fonden.

Vid frågor kontakta Elias Andréasson, elias.andreasson@bogserlinan.se 076-201 06 27