Möte med Idrottsminister Gabriel Wikström

Idag fick Habo Wolley besök av Sveriges folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström. Det var ett trevligt möte med fokus på integrationsarbete genom idrott. 

Med på mötet var även bland annat Marcus Eskdahl, David Svensson och Thomas Gustavsson från Socialdemokraterna i regionen och i kommunen. Habo Wolley representerades av ordförande Jan-Anders Haag och styrelseledamot Jens Ottosson.

Habo Wolley berättade om föreningens utveckling de senaste fyra åren. Det är en häftig resa vi är inne i då vi på fyra år har gått från 80 till 400 aktiva medlemmar, från 10 till 60 vuxna tränare på ungdomssidan och utöver detta mer än 30 Unga ledare. Grunden för utvecklingen är att vi har gått från att vara en elitförening med ungdomsverksamhet till att vara en barn- & ungdomsförening med elitverksamhet.

Efter denna inledning gick vi sedan gå in på vårt nystartade integrationsprojekt för nyanlända flyktingar. Integrationsprojektet är ett idrottsprojekt och inte ett volleybollprojekt och vi hoppas att alla krafter i Habo kommer att samverka för att detta ska bli så bra som möjligt. Alla nyanlända som kommer nu är en utmaning, men ger också nya möjligheter.

Bakgrunden till vårt projekt är bland annat att:

  • Det finns ett stort intresse bland klubbens medlemmar för integrationsarbete.
  • Många nyanlända har redan en relation till vår idrott då volleyboll är en stor sport globalt.
  • Vi har sedan länge medlemmar från andra länder och flera som är aktiva i föreningen.
  • Vi vill gärna samverka med andra idrotter & initiativ i Habo och även de som inte är medlemmar i Habo Wolley ska kunna engagera sig i detta.
  • Projektet ska möjliggöra för alla som vill att göra en insats med idrott som förtecken.

Några av nyckelpunkterna i projektet är att arbeta med:

  • Ensamkommande flyktingbarn som ska bjudas in att träna med våra ordinarie träningsgrupper där vi tillför extra tränarresurser.
  • Vuxna nyanlända som ska bjudas in till vår Vuxenvolley där vi skapar sociala möten.
  • Alla flyktingbarn erbjuds möjlighet att kostnadsfritt delta i våra träningsgrupper där det alltid är öppna dörrar för nya att börja.
  • Familjevents i samband med elitmatcher där flyktingar ges möjlighet att träffa svenska familjer.
  • Lots till andra föreningar där vi hjälper till med kontakter för att hitta rätt.

Efter presentationen hade vi ett givande samtal med varandra om svensk idrotts utmaningar och möjligheterna för idrotten att vara en brobyggare och hjälpa till med integration för nyanlända.

Det är roligt att den utveckling vi har haft och det arbete som vi lägger ner i föreningen sprider sig och att vi får möjlighet att dela med oss av våra erfarenheter. Tack till alla fantastiska ledare och spelare i vår förening – vi ska vara stolta över vår verksamhet som väcker intresse hos alltfler!

Artikel i Jönköpingsposten (klicka här)

Intervju i P4 Jönköping (klicka här)

skrivet av Jens Ottosson

Marcus Eskdahl, Jan-Anders Haag, Gabriel Wikström, Jens Ottosson, Thomas Gustavsson & David Svensson

Marcus Eskdahl, Jan-Anders Haag, Gabriel Wikström, Jens Ottosson, Thomas Gustavsson & David Svensson