Ny Elitorganisation i Habo Wolley

Habo Wolley har som mål att bygga en organisation i toppklass runt klubbens elitverksamhet och inför kommande säsong tar vi ett stort kliv framåt i denna strävan. 

Under många år har sportchefen i klubben på egen hand haft ett väldigt stort ansvar för elitlaget och verksamheten kring det. Detta på helt ideell basis. Arvid Haag har haft sportchefsrollen under ett antal år och i samband med att han väljer att trappa ned inför kommande säsong bygger vi en ny organisation runt elitlaget med flera personer som delar upp ansvar och uppgifter.

Habo Wolley har länge haft ett stort fokus på ungdomsverksamheten och vi vill fortsätta att vara en ledande förening inom svensk volleyboll avseende barn- och ungdomsverksamhet. Denna långsiktiga satsning har nu börjat ge effekt även i elitlaget. Inför nästa säsong har vi hittills skrivit elitkontrakt med Hugo Morency, William Wymark och Algot Danielsson, alla fostrade i Habo Wolley. Fler Habofostrade spelare är att vänta i lagbygget och vi kommer också att teckna ungdomskontrakt med ett antal av våra gymnasieungdomar som redan denna säsong tränat med elitlaget.

Vår vision är att Habo Wolley ska erbjuda en verksamhet i toppklass inom svensk volleyboll där unga spelare utvecklas till elitspelare nationellt och internationell. För att klara av detta behöver vi ha en organisation som möter förväntningarna både från spelare och ledare. Vi ska vara en attraktiv klubb som både kan locka spelare till sig och få våra egna talanger att stanna i klubben. 

Vi tror att vi för att uppnå detta behöver jobba långsiktigt och utveckla en elitmiljö som främjar varje spelares individuella utveckling på många olika plan. Elitlaget kommer att integreras mer med ungdomsverksamheten och vi kommer i stor utsträckning att satsa på våra egna talanger. 

Habo Wolleys mål är att ha ett lag i elitserien som utvecklas till ett topplag med en stark bas av egna spelare. Vi kommer även rekrytera spelare utifrån både för att skapa ett konkurrenskraftigt lag men även för att skapa en stimulerande träningsmiljö för våra egna talanger. De sportsliga målen ska utvecklas i takt med lagets utveckling.

Den nya Elitstaben består bland annat av Katarina Hellström, Martin Andersson, Robert Blomqvist, Per Åkerstedt, Pekka Strandroth, Adnan Herco, Andreas Hult och Igor Ledic. Ytterligare personer kommer att involveras framöver och rollfördelningen kommer att kommuniceras i ett senare skede. 

Den nya elitorganisationen har redan börjat engagera sig i arbetet inför nästa säsong tillsammans med nuvarande sportchef, men formellt övergår ansvar för elitverksamheten efter årsmötet som är planerat till augusti.

Flera kända namn i den nya elitorganisationen som redan har påbörjat sitt arbete inför nästa säsong. Foto: Torbjörn Gemhed m.fl.