Nya tävlingsbestämmelser för barn- och ungdomsvolleyboll 2015/2016!

Habo Wolley har, tillsammans med andra kubbar, under vintern varit drivande för att förändra bestämmelserna för barn och ungdoms-volleyboll och har nu fått gehör för samtliga stora förslag. Läs bestämmelserna i sin helhet här

De stora förändringarna innebär i korthet följande:

Kidsvolley
Kidsvolley byter från level 0, 1 och 2 till level 1, 2 och 3. Detta för att ingen ska vara en nolla. Det kan innebära viss begreppsförvirring till en början bland redan inbitna, men förhoppningsvis är det ett övergående problem.

Fyrmannavolleyboll
U11, U13 och U15 är numera ett minne blott som spelformer. Fyrmanna är istället uppdelat i fyra olika spelformer, level 4,5,6 och 7 som en naturlig fortsättning på kidsvolley.

Level 4 är tidigare U11 (volley 1000, kidsvolley level 3). Level 5 är det som
tidigare var U13 och U15 (volley 2000). Level 6 är som level 5 fast med nöthöjd 2,10, all serve bakom baslinjen och krav att block täcks upp på volley. I level 7 har tar man helt bort studsen

Default är att alla spelformer är öppna för alla födda 2002 och tidigare, och att man likt i kidsvolley anmäler lagen i den nivå som är bäst anpassad för dem. Arrangörer kan dock likt idag skapa olika klasser med uppdelning efter kön, ålder eller färgsystem.

Ungdomsvolleyboll
I ungdomssammanhang har man ändrat om i nationella tävlingar och mästerskap. Tidigare arrangerades följande:
U16 – Distriktsslaget
U17 – SM
U19 – SM
U20 – Ungdomens GP
U21 – SM

Nu kommer istället följande tävlingar genomföras
U16 – Öppet mästerskap (som i fyrmanna)
U17 – Distriktsslaget
U18 – SM
U19 – Ungdomens GP
U20 – SM
U23 – Mästerskap (dock ingen SM-status)

Kommentar

Det nya systemet skapar en tydlig röd tråd i ungdomsvolleybollen, och i synnerhet förändringarna i fyrmanna där man går mer åt kidsvolleytänket med nivåer och idrott anpassad för barn ser vi mycket positivt på.

Den nya bestämmelserna är mer kompatibla med Idrotten vill, Riksidrottsförbundets styrdokument, som all barn- och ungdomsidrott ska utgå ifrån. Det kommer nu bli lättare att börja med volleyboll sent, då fokus på ålder försvinner. Samtidigt kommer de som är allra bäst få riktiga utmaningar, och när tjejer och killar får tävla tillsammans utökas antalet personer som ligger på samma nivå.

Mer att läsa
Vissa frågor har uppstått om det nya förslaget. Vi har besvarat dem, samt lämnat våra egna kommentarer. Dokumenten finns att läsa här:
Kommentarer-till-remissvar-tävlingsbestämmelser
Habo-Wolley-svar