Rapport från årsmöte 2021

Habo Wolley hade årsmöte måndag 16 augusti i Missionskyrkan i Habo.
En skara av klubbens medlemmar samlades på årsmöte där föreningens verksamhet den gångna säsongen gicks igenom och där planer för den kommande säsongen presenterades.

Föreningen kan se tillbaka på en säsong som inte liknat någon tidigare eftersom Coronapandemin har påverkat verksamheten i hög grad.

Läs hela verksamhetsberättelsen: Verksamhetsberättelse Habo Wolley 2020-2021 (slutversion)

Under året har styrelsen sammanträtt sju gånger och arbetet har bestått av uppföljning av de verksamhetsmål som är fastställda. Prioriterade områden som styrelsen fokuserat på avser

  • Fortsatt ekonomisk kontroll för att säkerställa en ekonomi i balans genom kontinuerlig uppföljning av fastlagd budget vilket varit en utmaning under pågående pandemi.
  • Upprätthålla barn- och ungdomsverksamheten trots pandemin
  • Slutföra Arvfondsprojektet Bogserlinan.
  • Driva NIU på Sandaskolan
  • Förbättra träningsmiljön för utveckling av elitspelare.
  • Söka fler sponsorer som vill vara med och stödja både vår breda volleybollverksamhet och vårt samhällsengagemang.

Just nu är det svårt att överblicka hur Pandemin kommer påverka vår ungdomsverksamhet framöver även om vi kunnat hålla igång ungdomsverksamheten i stort sett hela säsongen..  Vi har ett år bakom oss där avsaknaden av cupper på olika nivåer inomhus varit stor och där suget efter att få spela matcher är enormt.

Vårt elitlag visade att dom i sina bästa stunder kunde rubba alla lag i serien vilket inte mist visades i slutspelet där vi pressade seriesegrarna Sollentuna in på målsnöret.

Vi driver också integrationsprojektet (Bogserlinan) med stöd av allmänna Arvsfonden. Bogserlinans verksamhet finns beskriven på dess hemsida www.bogserlinan.se

Allt detta har varit möjligt tack vare ett stort engagemang bland alla våra ledare och övriga ideella krafter. Styrelsen vill tacka alla som medverkat under säsongen 2020/2021 till Habo Wolleys fortsatta väg mot målet att bli landets bästa Volleybollklubb på alla nivåer. Vi ser med stor spänning fram mot nästa säsong som vi förhoppningsvis kan bedriva under mer normala förhållanden.

Klubbens ekonomiska ställning
Det ekonomiska resultatet för säsongen 2020-2021 slutade på ca +147 tkr, vilket innebär att föreningen nu har ett positivt eget kapital på 592 tkr. Omsättningen under det gångna året var cirka 2,5 miljoner kronor.

Habo Wolley har en stabil ekonomi, vilket är långsiktigt viktigt. Coronapandemin innebär dock stora osäkerheter även inför kommande år avseende ekonomin.

Årsmötet beslutade om oförändrade medlemsavgifter inför kommande säsong.

Styrelsen gavs möjlighet för kommande år att arbeta med en budget som har ett ekonomiskt underskott för att kunna kickstarta barn- & ungdomsverksamheten på ett bra sätt efter Covid-19. Några nya satsningar under kommande säsong presenterades på årsmötet som innebär ökade kostnader både inom elitverksamheten med en satsning på en ny partner inom styrketräning samt bran- & ungdomsverksamheten med rekryteringsinsatser, skolvolley och förstärkningar på ledarsidan.

Styrelseledamöter
Johanna Lindell, Mathias Eiderhed och Katarina Hellström valdes in som nya styrelseledamöter i föreningen.
Arvid Haag tackades av efter flera år som styrelseledamot.

Styrelsen 2021-2022
Ordförande: Jan-Anders Haag
Sekreterare: Johanna Lindell
Kassör: Fredrik Hult
Vice ordförande: Jens Ottosson (marknad/projekt)
Ledamot: Martin Joelsson (barn/ungdom)
Ledamot: Anders Ströberg (barn/ungdom)
Ledamot: Birgitta Karlsson (senior/dam)
Ledamot: William Lindh (integration/dam)
Ledamot: Katarina Hellström (elit)
Ledamot: Mathias Eiderhed (elitevent)

Valberedning 2022-2022
Ordförande: Paul Zethson
Ledamot: Daniel Sandberg
Ledamot: John Kilefors

Revisorer 2021-2022
Anders Fogelström
Martin Carlestav

Habo Wolley ser med tillförsikt fram mot att fortsätta utveckla föreningen kommande säsong. Vi kommer att fortsätta att växa och bidra till att utveckla svensk volleyboll!

« (Förra nyhet)