Rapport från årsmötet

Habo Wolley hade årsmöte tisdag 17 juni i Missionskyrkan i Habo.
En mindre skara av klubbens medlemmar samlades på ett välorganiserat årsmöte där föreningens verksamhet den gångna säsongen gicks igenom och där planer för den kommande säsongen presenterades.
Valberedningen hade gjort ett mycket bra arbete och alla förtroendeposter som väljs på årsmöte tillsattes. Samtliga valdes enligt valberedningens förslag.

Aktiva medlemmar Habo WolleyFöreningen kan se tillbaka på en säsong där antalet aktiva medlemmar har gått från 180 till 245. Främst växer föreningen underifrån med barnverksamheten under 10 år, men även de äldre lagen har fått tillskott av fler spelare.

Vi har också ökat antalet tränare och ledare på ett fantastiskt sätt. Ett flertal utbildningar för både föräldrar och tränare har genomförts under året. Vi har den gångna säsongen haft en fantastisk utveckling av föreningens verksamhet.

1634265 kopiaElitlaget har utvecklats under säsongen
Föreningens herrlag i Elitserien leddes under säsongen av Robert Blomqvist och trots en hel del skador under säsongs så tog många spelare och laget som helhet stora kliv framåt under vintern. Elitlaget slutade på en sjunde plats i Elitserien och säsongen tog slut i SM-kvartsfinal. Träningskulturen stärktes och vi har en bättre bas för framtiden efter det gångna året då även några av klubbens egna unga spelare tagit klivet in i laget.

Utmärkelser till ledare i föreningen under säsongen
Tre av föreningens ledare har under året fått olika utmärkelser för sitt engagemang i barn- och ungdomsverksamheten:

  • Mathias Morency blev årets ledare i Habo kommun
  • Jens Persson fick stipendium som årets ungdomsledare av Erikshjälpen i Habo
  • Jens Ottosson fick pris som årets ledare i svensk volleyboll.

Prioriterade områden som styrelsen fokuserat på under den gångna säsongen presenterades:

  • Ekonomisk kontroll för att säkerställa en ekonomi i balans
  • Fortsatt utveckling av ungdomsverksamheten på alla nivåer.
  • Förbättra träningsmiljön för utveckling av elitspelare.

volleybompa-logo-litenProjekt ”VolleyBompa – en bra start”
Under mer än halva säsongen har ett stort arbete lagts på en ansökan hos Allmänna Arvsfonden om ett projekt som sträcker sig över tre år med syfte att utveckla barn och ungdomsverksamheten inom ramen för klubbens vision. Ansökan beviljades av Arvsfonden den 11 juni 2014. Arvsfonden kommer att finansiera projektet i sin helhet. Det innebär att klubben ges möjlighet att deltidsanställa ett antal personer. I samband med årsmötet fick ordförande Jan-Anders Haag en särskild utmärkelse som tack för sin extraordinära insats i samband med ansökan av detta projekt.

Klubbens ekonomiska ställning
Det ekonomiska resultatet för säsongen 2013-2014 slutade på +24 000 kr, vilket innebär att föreningen nu har ett positivt eget kapital på cirka 195 000 kr. Habo Wolley har en stabil ekonomi, vilket är långsiktigt viktigt.

Styrelseledamöter
Två styrelseledamöter lämnade styrelsen och tackades för sina insatser med en blomma; Lovisa Svensson och Emma Rex. Bägge kommer att vara fortsatt aktiva i föreningen.Valberedningens ordförande Anna Morency avtackades också från sin roll i valberedningen.

Tre nya styrelseledamöter valdes in i styrelsen; Torbjörn Gemhed, Anna Morency och Arvid Haag. De nya styrelseledamöterna kommer att presenteras närmare på hemsidan under sommaren.

Styrelsen 2014-2015
Ordförande: Jan-Anders Haag
Vice ordförande: Per Åkerstedt, omval 1 år.
Sekreterare: Niclas Nordström, omval 1 år.
Kassör: Fredrik Hult, omval 1 år.
Ledamot: Torbjörn Gemhed, nyval 2 år.
Ledamot: Jens Ottosson, omval 1 år.
Ledamot: Andreas Hult, omval 2 år.
Ledamot: Anna Morency, nyval 2 år.
Ledamot: Arvid Haag, nyval 2 år.

Valberedning 2014-2016
Ordförande: Claes Larsson
Ledamot: Jörgen Johansson
Ledamot: Paul Zethson

Revisorer 2014-2015
Henrik Snäll
Martin Joelsson

Habo Wolley ser med tillförsikt fram mot att fortsätta utveckla föreningen kommande säsong. Vi kommer att fortsätta att växa och bidra till att utveckla svensk volleyboll!