Rapport från Habo Wolleys årsmöte 2017

Habo Wolley hade årsmöte måndag 19 juni i Missionskyrkan i Habo.
En mindre skara av klubbens medlemmar samlades på årsmöte där föreningens verksamhet den gångna säsongen gicks igenom och där planer för den kommande säsongen presenterades.

Föreningen kan se tillbaka på en säsong där antalet aktiva medlemmar har nu har passerat 400. Främst växer föreningen underifrån med barnverksamheten under 10 år, men även de äldre lagen har fått tillskott av fler spelare.

Läs hela verksamhetsberättelsen: Verksamhetsberättelse för Habo Wolley säsongen 2016-2017

Under året har styrelsen sammanträtt åtta gånger och arbetet har bestått av uppföljning av de verksamhetsmål som är fastställda. Prioriterade områden som styrelsen fokuserat på är:

  •  Fortsatt ekonomisk kontroll för att säkerställa en ekonomi i balans.
  •  Bibehålla kvaliteten på barn- och ungdomsverksamheten trots den stora mängden barn i vår verksamhet.
  •  Hitta vägar framåt efter avslutat Arvfondsprojekt.
  •  Förbättra träningsmiljön för utveckling av elitspelare.
  •  Få fler i Habo att gå och titta på Volleyboll.

Vi kan konstatera att vår verksamhet fortsätter att växa på alla områden. Vi är fler aktiva än någonsin tidigare (över 400). Vi har åter igen toppat föregående år när det gäller antalet event och cuper med U18 SM som extra krydda. Genom arvfondsprojektet ”Volleybompa en bra start”, har vi fått ett antal klubbar till att starta upp barnverksamhet enligt vårt koncept. Nu är det över 30 klubbar som är i gång.

Vi samarbetar med skolan på olika sätt. Vi har fortsatt vår integrationsverksamhet som i första hand vänder sig till ensamkommande flyktingbarn. Vi har också varit delaktiga i mer än tio inspirationsdagar tillsammans med Smålandsidrotten och SISU där vi försöker påverka även andra idrotter att jobba med barnverksamhet på vårt sätt

Allt detta har varit möjligt tack vare ett stort engagemang bland alla våra ledare. Ingen annan volleybollklubb kan visa upp en sådan mängd aktiva i de yngre åldrarna eller ett så stort antal ledare.

Styrelsen vill tacka alla som medverkat under säsongen 2016/2017 till Habo Wolleys mycket positiva utveckling, Vi har tagit ytterligare ett kliv mot målet att bli landets bästa volleybollklubb på alla nivåer.

Klubbens ekonomiska ställning
Det ekonomiska resultatet för säsongen 2016-2017 slutade på +67 000 kr, vilket innebär att föreningen nu har ett positivt eget kapital på cirka 401 000 kr. Habo Wolley har en stabil ekonomi, vilket är långsiktigt viktigt.

En större satsning på ungdomssidan kommer att göras under kommande säsong med anställd ungdomstränare och det är då tryggt att ha en bra ekonomisk bas. Med anledning av detta kommer även medlemsavgifterna att höjas något, från 350 kr till 400 kr/medlem och från 600 kr till 700 kr/familj.

Styrelseledamöter
Andreas Hult lämnade styrelsen och tackas för sina insatser. Andreas kommer att vara fortsatt engagerad, särskilt runt föreningens herrverksamhet.

Robert Svanberg tackas av som bokförare i klubben och ska ha en eloge för sin stora insats under flera år. Ersättare är ännu inte klar.

Henrik Snäll tackas för sina insatser som revisor under flera år och ersätts av Anders Fogelström.

Anders Ströberg och John Kilefors valdes in som nya styrelseledamöter i föreningen.

Styrelsen 2017-2018
Ordförande: Jan-Anders Haag
Sekreterare: Niclas Nordström
Kassör: Fredrik Hult
Ledamot: Martin Joelsson (barn/ungdom)
Ledamot: Anders Ströberg (barn/ungdom)
Ledamot: John Kilefors (barn/ungdom)
Ledamot: Jens Ottosson (marknad)
Ledamot: Lovisa Svensson (dam)
Ledamot: Arvid Haag (event)

Styrelsen kommer även att besätta ytterligare en styrelsepost för herrsenior inom kort.

Valberedning 2017-2018
Ordförande: Claes Larsson
Ledamot: Jörgen Johansson
Ledamot: Paul Zethson

Revisorer 2017-2018
Anders Fogelström
Claes Larsson

Habo Wolley ser med tillförsikt fram mot att fortsätta utveckla föreningen kommande säsong. Vi kommer att fortsätta att växa och bidra till att utveckla svensk volleyboll!