Satsning på klubbens barn- & ungdomsverksamhet

Vi fortsätter att satsa stort på vår barn- & ungdomsverksamhet och som ett led i detta anställer vi nu Jens Persson för att fokusera helt på detta.

Vi har de senaste sex åren gått från mindre än 100 till mer än 400 aktiva medlemmar och klubben fortsätter att växa. Ambitionerna att utveckla vår verksamhet så att vi hela tiden kan hålla en hög kvalitet i det vi gör kräver att vi hela tiden arbetar med förbättring i vår verksamhet. En stor del av detta görs givetvis av ideella ledarkrafter, men allt kan vi inte klara den vägen.

Jens Persson har under flera år varit en nyckelspelare i klubbens elitserielag, men har nu valt att ta en paus från sin egen elitsatsning för att fullt ut engagera sig i barn- och ungdomsverksamheten som ledare.

Han har under tre år varit en nyckelperson i klubbens stora Arvsfondsprojekt ”Volleybompa – en bra start”. Jens är en mycket omtyckt och kompetent ledare i föreningen och vi är mycket glada och stolta över att han vill engagera sig vidare i arbetet med att utveckla föreningens barn- & ungdomsverksamhet.

Vi är övertygade om att den här satsningen är riktig och den passar även helt in i klubbens övergripande strategi med fokus på att bygga en stark och hållbar barn- & ungdomsverksamhet.

Under september och oktober kommer Jens primärt att fokusera på följande områden:

  • Nattvolley för mellan- och högstadiet
  • Besöka skolklasser i Habo kommun och introducera volleyboll
  • Involvera klubbens utlandsproffs i ungdomsverksamheten
  • Utveckla ett styrketräningskoncept för klubbens ungdomar
  • Vara projektledare för klubbens Unga ledare
  • Starta upp Volleybompa för PF2012-2014
  • Starta upp ny Kidsvolleygrupp för PF2011

Habo Wolley väljer att prioritera en hel del av klubbens resurser på vår barn- & ungdomsverksamhet och vi har även dragit igång ett antal olika projekt i syfte att öka intäkterna till detta.

Ett exempel är Jubileumsklubben där företag och privatpersoner som vill bidra till att vi ska kunna utveckla föreningens barn- & ungdomsverksamhet kan vara med. Läs mer om den här: http://www.habowolley.se/nyheter/valkommen-att-ga-med-i-jubileumsklubben/

Vi hoppas att många vill vara med och bidra till att utveckla vår förening ytterligare steg!

Frågor?

Jens Persson, 0709-740574
eller
Jens Ottosson, 0708-986606 (styrelseledamot)