Sponsra Habo Wolley genom Gräsroten!

Svenska Spel har avsatt 50 miljoner kronor som ska gå till landets idrottsföreningar och deras ungdomsverksamhet. Men det är du och alla andra som spelar som kan vara med och bestämma till vilka föreningar som pengarna ska gå!

Om du har ett Spelkort kan du vara med och påverka vilka som får dela på pengarna i år.

Registrera Habo WK87 som en av dina favoritföreningar på svenskaspel.se/grasroten eller hos ditt spelombud nästa gång du spelar!