Uppdaterade uppgifter till klubbens ledare

Vi behöver uppdatera vårt register över klubbens ledare…

Här registrerar du som ledare i Habo Wolley dina kontaktuppgifter. Givetvis tränare, men även föräldrar som är engagerade runt laget med lagkassa, resor, anmälningar till cuper eller annat vill vi ha in här. Gå in på länken nedan!
Toppen om alla kan göra detta så snart som möjligt!