Välkommen på vårmöte 18 maj!

Alla föräldrar och ledare i klubbens barn- och ungdomsverksamhet är välkomna att vara med på ett möte där vi planerar inför sommarens beachvolleyaktiviteter samt inför säsongen 2015-2016.

Vårmötet var förra året mycket välbesökt och här finns möjlighet att vara med och påverka hur det ska se ut inför kommande säsong i föreningens barn- och ungdomsverksamhet!

Tid: Måndag 18 maj 18.45-21.00
Plats: SMU-delen, Missionskyrkan i Habo
Fika: Kaffe och fralla
Anmälan: Gärna ett mail till info@habowolley.se

Vi kommer både att informera om verksamheten och tillsammans med alla ledare och föräldrar diskutera i mindre grupper hur vi ska organisera verksamheten inför kommande säsong.

Vi vill vara en förening där alla känner sig delaktiga och där föräldrar har möjlighet att påverka vår verksamhet. Ta chansen att vara med!

På agendan

  • Nuläget i klubbens barn- och ungdomsverksamhet
  • Arvsfondsprojektet ”VolleyBompa – en bra start!”
  • Unga ledare
  • Årsplan 2015-2016
  • Träningsgrupper och Lagorganisation 2015-2016
  • Diskussioner i träningsgrupperna (föräldrar och ledare)
  • Kickoffhelg augusti/september
  • Beachvolley 2015

MVH

Styrelsen i Habo Wolley

Frågor? Hör av dig till Jens Ottosson, 0708-986606, jens@miljostrategen.se