Vårmötet lockade 45 ledare/föräldrar

Föreningens grundbult är engagerade ledare, föräldrar och aktiva. Tillsammans utvecklar vi verksamheten så att den blir ännu bättre.

Därför var det väldigt roligt att se den goda uppslutningen på årets Vårmöte – cirka 45 personer kom på mötet. 

Mötet leddes av Jan-Anders Haag och Jens Ottosson tillsammans med ledare för föreningens träningsgrupper.

Aktiva medlemmar Habo WolleyStark ökning av aktiva

Inledningsvis beskrev Jan-Anders hur antalet aktiva i Habo Wolley har gått från 80 st. till 245 st. på tre säsonger. Detta innebär givetvis att behovet av ledare både administrativt och verksamhetsmässigt ökar. Likaså ställs högre krav på kompetensutveckling för att hålla en god kvalitet i hela verksamheten.

Individanpassning och flexibla stegen

Vårmötet innehöll flera gruppdiskussioner som avhandlade hur vi ska lyckas med individanpassning i träningsgrupperna, hur vi ska lyckas arbeta med den ”flexibla stegen” på ett bra sätt så att alla barn i verksamheten känner sig sedda och blir motiverade. Både de som har kommit långt i sin volleybollutveckling och de som precis har börjat spela. Vi ska ha öppna dörrar i alla träningsgrupper och detta ställer givetvis höga krav på ledartäthet och kompetens för att klara av på ett bra sätt. Det var mycket givande diskussioner om toppning och annat som är viktigt att ha en bra dialog om.

Gruppdiskussioner i träningsgrupperna

Träningsgrupperna fick tid att diskutera de mest angelägna frågorna inför kommande säsong för respektive åldersgrupp. Här avhandlades allt från träningstider, tränare, lagorganisation till samverkan med andra lag och hur man ska arbeta med lagkassan. Föräldrar i de olika grupperna gav här mycket bra input till tränarna om vad vi kan utveckla ytterligare till kommande år.

Beachvolleysäsongen 2014

Jens Persson gav en kort information om den omfattande verksamhet som kommer att ske på beachvolleyplanerna i sommar. Det blir fullt med träningar, en beachvolleyskola, ett flertal cuper osv.

Torbjörn Gemhed informerade om att det ska byggas ett förråd vid beachvolleyplanerna där vi kan ha linjer, bollar och annat som vi behöver ha i i nära anslutning till anläggningen. Alla som är intresserade av att hjälpa till uppmanas att kontakta Tobbe!

Verksamhetsplanering/diskussioner

Slutligen avslutades mötet med temadiskussioner/planering av verksamhetsgemensamma frågor inför säsongen 2014-2015. Vi diskuterade vilka cuper vi ska arrangera, hur vi ska arbeta med praktiska frågor runt kiosken, klasscuper, skolvolleyverksamheten m.m.

Tack alla för ett givande möte.

Bildspelet från mötet hittar du här: Vårmötet 2014 – Ledar- och föräldramöte 140512 HW